Search

Werving en selectie voor vaste functies

Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de werving en selectie van kandidaten voor vaste functies.
Wij werken primair via actieve werving, daarnaast echter ook via passieve werving, door middel van het publiceren van vacatures. Daarmee richten wij ons zowel op kandidaten die mogelijk geïnteresseerd zijn, als kandidaten die zelf actief op zoek zijn.

No cure no pay

OTM Recruitment werkt op basis van no cure no pay. Hierbij wordt het gehele wervingsproces en een deel van het selectieproces bij u uit handen genomen. De procedure omvat een zorgvuldige beoordeling van kandidaten en een schriftelijke rapportage. Los van eventuele bijkomende kosten voor bijvoorbeeld advertenties, betaalt u alleen een vergoeding aan ons indien er sprake is van een wervingstraject dat leidt tot indiensttreding.

Wij leren u als kandidaat graag goed kennen

Tijdens een interview zullen wij ingaan op uw persoonlijke doelen, motivatie en competenties. Wij houden u tijdens lopende procedures uiteraard goed op de hoogte van de voortgang en u kunt rekenen op volledige vertrouwelijkheid.
Een eerste kennismaking kan ook plaats vinden via een video- of telefoongesprek. Wij bieden hiermee een efficiënte mogelijkheid om in de avonduren of bij grote reisafstand te onderzoeken of er voldoende raakvlakken zijn voor (verdere) deelname aan een procedure.

Wat u mag verwachten als opdrachtgever

Als opdrachtgever kunt u van OTM Recruitment verwachten dat wij ons uitvoerig verdiepen in uw bedrijfsvoering en -omgeving en de uitdagingen waar uw organisatie voor staat.
Uitgangspunt bij onze werkzaamheden is altijd een gedegen functieanalyse, zodat de bepalende criteria vooraf helder zijn.

De invulling van een werving- en selectieopdracht door ons omvat de volgende onderdelen.

  • Bedrijfs- en baananalyse
  • Bespreking van het profiel, verwachtingen en wensen van de opdrachtgever
  • Procedureafspraken op het gebied van onder andere communicatie en termijnen
  • Doelgroepbepaling en vaststellen van de wijze van werving
  • Benadering van geselecteerde kandidaten
  • Interview van kandidaten
  • Rapportage over kandidaten
  • Communicatie met de kandidaat inzake de gespreksrondes bij de opdrachtgever

Wij bieden uiteraard ook maatwerkoplossingen. In overleg kunnen wij in het bovenstaande aanpassingen doen of een gedeelte van uw eigen werving- en selectieproces uit handen nemen.
U kunt rekenen op een discrete en professionele invulling van de samenwerking.